Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Řešitelský tým projektu Sociální mobilita elit se skládá z vědeckým pracovníků, kteří pracují ve dvou do projektu zapojených institucích: na Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK (hlavní řešitelka Alice Velková) a v Masarykově ústavu a archivu AV ČR, v. v. i. (spoluřešitel Vlad Popovici). Jde o mezinárodní tým, jehož jednotliví představitelé mají zkušenosti s působením v mezinárodních institucích či projektech a výsledky svého výzkumu pravidelně prezentují na mezinárodních konferencích či v odborných publikacích.

Jednotlivé medailonky přinášejí nejen informace o odborné činnosti členů týmu, ale též v nich můžete najít jejich rodinné příběhy ukazující sociální mobilitu v různých rodinách, společenských vrstvách a místních prostředích.

 

Alice Velková
Hlavní řešitelka
Vlad Popovici
Spoluřešitel
Marius Eppel
Člen týmu (1. 1. 2020 – 30. 6. 2022)
Klára Hulíková
Členka týmu
Ovidiu Iudean
Postdoktorand
Martin Klečacký
Člen týmu
Diana Lutz
Doktorandka
Daniela Mârza
Člen týmu
Judit Pál
Členka týmu
Hana Sedláčková
Postdoktorandka
Ana  Sima
Členka týmu (1. 1. 2020 – 30. 6. 2022)
Věra Slováková
Postdoktorandka
Andrei Sora
Člen týmu

IMG_5484