Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Andrei Sora


  • Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
  • Badatelské zaměření: dějiny veřejné správy; dějiny politických, vojenských a správních elit v 19. a 20. století; kulturní dějiny politiky; dějiny Sedmihradska
  • Role v projektu: získávání a vyhodnocování datových souborů vztahujících se k sedmihradským prefektům z let 1918–1926  a poslancům ze Sedmihradska během rumunských voleb v roce 1919; publikační a popularizační činnost

Odborný životopis a bibliografie

 

Stručná rodinná historie

Podobně jako miliony Rumunů narozených v komunistickém Rumunsku, i já jsem synem dvou přistěhovalců z venkova, kteří, jak bylo tehdy obvyklé, hledali lepší život ve městě, jež nabízelo více příležitostí, přístup k lepší práci, více možností, jak trávit volný čas, kvalitnější vzdělání dětí nebo pohodlnější životní podmínky (kanalizaci, tekoucí vodu, elektřinu atd.).   

V příběhu rodiny mého otce se odráží život venkovské společnosti na Baraganské stepi v jihovýchodním Rumunsku, bohaté zemědělské oblasti s velmi horkými léty, která byla až do 19. století spíše řidčeji osídlená. Baraganskou step proměnila až rostoucí poptávka po obilí v západní Evropě a vznik moderního rumunského státu: stala se atraktivnější pro místní statkáře i pro ty, kdo přicházeli odjinud a z nichž mnozí dostali od státu půdu k obdělávání. Tak tomu bylo i ve vesnici Florica (okres Buzău), odkud pocházeli mí prarodiče. Vesnice, ležící 85 kilometrů od Bukurešti, byla založena v roce 1879 rozdělením půdy pro 250 rodin z horských vísek vzdálených 50 až 75 kilometrů. Byly mezi nimi také rodiny Sora (rumunsky sestra) a Nica.

Číst dále ...