Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Organizace celého workshopu.

 

Vedení panelu:

Alice Velková, Martin Klečacký – Analýza sociálních sítí v historické perspektivě

Klára Hulíková Tesárková – vedení sekce zaměřené na demografickou analýzu a metodologii

Organizace sekce:

Judit Pál, Vlad Popovici – De/professionalization of Political and Administrative Elites: Historical Turning Points in the 19th and 20th Centuries [De/profesionalizace politických a správních elit: historické zlomy v 19. a 20. století]

Organizace celé konference.