Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Judit Pál, Vlad Popovici – Mnohotvárné identity státních a župních úředníků v Sedmihradsku (19. století – počátek 20. století)

Ana Victoria Sima – Vzdělání a příbuzenské vztahy mezi rumunskými politickými poslanci v Sedmihradsku v době rakousko-uherské monarchie

Marius Eppel – Spolupráce, vývoj a osobní vztahy v rámci transylvánské ortodoxní elity (1867–1918). Případové studie.

Judit Pál, Vlad Poppovici – Zastupitelské sbory a výkonné instituce v Sedmihradsku po první světové válce (konec roku 1918 až polovina roku 1920)

Alice Velková – Poslanci a úředníci. Personální propojení zákonodárné a výkonné moci ve druhé polovině 19. století

Ana Victoria Sima – Jak moc záleželo na manželkách? Úloha manželek a jejich rodin v politické kariéře rumunských poslanců v Sedmihradsku (1861–1918)

Vlad Popovici, Angela Cristina Lumezeanu – Fakta nebo faktoidy? Využití digitální prosopografie při studiu středních a vyšších tříd v Transylvánii (od poloviny 18. do poloviny 20. století): Přínosy a omezení.

Vlad Popovici – Digitální nástroje v prozopografickém a genealogickém výzkumu Transylvánie v moderní době

Judit Pál, Vlad Popovici – Profesionalizace správní elity v Sedmihradsku po roce 1918

Ovidiu Iudean – Právní elity a budování národa v Sedmihradsku v devatenáctém a na počátku dvacátého století

Alice Velková – Opakované sňatky a nevlastní rodiny příslušníků "nových elit" – Čechy ve 2. polovině 19. století

Mezinárodní konference „Political and Administrative Elites in Europe. Theory and Practice in Historical Perspective“

Ve dnech 10.–12. listopadu 2020 uspořádal náš tým první konferenci na téma politické a správní elity v Evropě. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci se musela uskutečnit on-line. Některým zahraničním badatelům to však celou situaci spíše usnadnilo, takže jsme se mohli pochlubit mimořádně bohatou mezinárodní účastí. Konferenci otevřel András Gerő s přednáškou o uherském parlamentu. Další jednání se pak odehrála kolem tematických kulatých stolů.

První z nich nesl název Sociální mobilita členů parlamentů a své výzkumy během něj představili Franz Adlgasser, Ovidiu Iudean, Igor Vranić, Leo Marić, Stjepan Matković, Cosmin-Ștefan Dogaru a Tomáš Masař. Druhý kulatý stůl se věnoval sociální mobilitě vládních a správních úředníků. Své příspěvky přednesli Therese Garstenauer, Katya Vladimirov, Julia Bavouzet, Judith Pál, Dobrinka Parusheva a Andrei Sora. Ve třetím bloku se diskutovalo o intelektuálních elitách, nacionalismu a socialismu. Prezentovali Karin Schneider, Stefano Santoro, Ana Victoria Sim a Marius Eppel. Poslední kulatý stůl byl zaměřen na digitální nástroje, jež lze využívat při studiu sociální mobility. Své databáze a práci s nimi představili Matthias Schögl, Kirill Nazarenko, Táňa Dluhošová, Alice Velková, Klára Hulíková Tesárková, Barbora Janáková Kuprová, Angela Lumezeanu, Judit Pál a Vlad Popovici. 

Ani ztížené podmínky virtuálního prostředí neubraly organizátorům a účastníkům na energii a během každého bloku se rozproudila živá diskuse. Celé setkání bylo inspirativním zdrojem nových podnětů a výzkumných nápadů. Můžeme se také těšit, že vybrané příspěvky budou brzy publikovány. 

Podrobný program konference můžete najít zde.

Abstrakty a stručné životopisy účastníků najdete zde.