Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

V níže uvedeném seznamu můžete nalézt jak samotné elitní osoby, na něž je zaměřen náš výzkum, tak i další osoby, které byly se zkoumanými poslanci a úředníky v kontaktu či se stali součástí jejich životních příběhů.

A – Achtner, Michael (1832–1877), zemský školní inspektor

     Achtner, Wolfgang (1901–1991), inženýr

BBaselli von Süssenberg, Ferdinand Wilhelm Christian (1909–1992), poštovní úředník v Sydney

     Baselli von Süssenberg, Karl Ludwig Adolf (1855–1925), okresní hejtman

     Blahož, Josef (1888–1934), důstojník ruských legií a konzul na ministerstvu zahraničí

C

D

E

F – Fillén, Josef (1839–1889), majitel továrny

G – Gyrgiewicz, Fedor, poručík dragounského pluku č. 13

H – Haliță, Maxim (1826–1893), úředník na okresním hejtmanství, okresní hejtman, královský vrchní poštmistr

     Haliță, Solomon (1859–1926), generální školní inspektor, prefekt

I

J

K – Kaas, Ivor (1842–1910), novinář, poslanec

     Kaizl, Josef (1854–1901), vysokoškolský profesor, poslanec říšské rady a ministr financí

L

M – Macavei, Ioan (1859–1894), kněz, novinář

      Mara z Felsőszálláspataku, Lőrinc (1823–1893), důstojník, velkostatkář, poslanec

      Mikszáth, Kálmán (1847–1910), spisovatel, novinář, poslanec

N

O

PPíša, Adolf (1825–1880), statkář

     Pop Păcurariu, Corneliu (1858–1904), novinář (šéfredaktor), školní inspektor

     Preissová, Gabriela (1862–1946), spisovatelka

     Preissová-Kaizlová roz. Píšová, Kamila (20. 7. 1871 – 4. 4. 1930), manželka poslance a ministra financí

     Proshek, Charles Edward (1893–1957), lékař a československý konzul v Minneapolis v Minnesotě

     Přecechtěl, Kazimír (1858–1939), dvorský rada

Q

RRitter z Rittersbergu, Johann (1780–1841), spisovatel, důstojník, vojenský historik a vydavatel českých národních písní

     Ritter z Rittersbergu, Ludvík (1809–1858), spisovatel

SSlavínská, Jindřiška (1843–1908), herečka Národního divadla

TThun-Hohenstein, Franz (1847–1916), místodržitel v Čechách a ministerský předseda

     Tobolka, Zdeněk V. (1874–1951), historik, politik a knihovník

U

V

Wvon Weizsäcker, Ernst (1882–1951), německý diplomat

     von Weizsäcker, Richard (1920–2015), německý prezident

X

Y

Z