Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

V níže uvedeném seznamu můžete nalézt jak samotné elitní osoby, na něž je zaměřen náš výzkum, tak i další osoby, které byly se zkoumanými poslanci a úředníky v kontaktu či se stali součástí jejich životních příběhů.

A – Achtner, Michael (1832–1877), zemský školní inspektor

     Achtner, Wolfgang (1901–1991), inženýr

BBaar, Jindřich Šimon (1869–1925), spisovatel, kněz

     Bachofen von Echt, Klement (1819–1886), poslanec, majitel cukrovaru

     Bălan, Grigore (18961944), vojenský generál

     Bărnuțiu, Simion (1808–1864), učitel, historik, filozof, politik

     Baselli von Süssenberg, Ferdinand Wilhelm Christian (1909–1992), poštovní úředník v Sydney

     Baselli von Süssenberg, Karl Ludwig Adolf (1855–1925), okresní hejtman

     Berthelot, Henri Mathias (1861–1931), vojenský generál

     Blahož, Josef (1888–1934), důstojník ruských legií a konzul na ministerstvu zahraničí

     Brătianu, Ion I. C. (1864–1927), ministerský předseda, ministr zahraničí

C – Cipariu, Timotei (1805–1887), filolog, novinář, učitel, poslanec

     Cristea, Ilie (1868–1939), pravoslavný patriarcha, ministerský předseda

Č – Čelakovský, František Ladislav (1799–1852), básník, kritik, překladatel

D – Dăianu, Elie (1868–1956), novinář, poslanec, učitel, kněz

     Dietrichstein zu Nikolsburg-Mensdorff-Pouilly, Alexander (1813–1871), místodržící, ministr zahraničí, důstojník  

E

F – Fillén, Josef (1839–1889), majitel továrny

     Friedl, Karel Anton (1810–1849), úředník kamerální správy

     Frič, Josef Václav (1829–1890), spisovatel, novinář, politik 

GGoga, Octavian (18811938), poslanec, ministerský předseda

     Groza, Petru (1884–1958), politik, advokát, ministerský předseda

     Gyrgiewicz, Fedor, poručík dragounského pluku č. 13

H – Haliță, Maxim (1826–1893), úředník na okresním hejtmanství, okresní hejtman, královský vrchní poštmistr

     Haliță, Solomon (1859–1926), generální školní inspektor, prefekt

     Hieronymi, Károly (1836–1911), ministr vnitra, ministr dopravy

     Höfler von, Konstantin (1811–1897), poslanec, historik

I

J

K – Kaas, Ivor (1842–1910), novinář, poslanec

     Kaizl, Josef (1854–1901), vysokoškolský profesor, poslanec říšské rady a ministr financí

L – Lemeni, Ioan (1780–1861), řecko-katolický biskup

M – Macavei, Ioan (1859–1894), kněz, novinář

      Mara z Felsőszálláspataku, Lőrinc (1823–1893), důstojník, velkostatkář, poslanec

      Mascha, Alois Josef (1816–1888), okresní hejtman

      Mendelssohn-Bartholdy, Karl (1838–1897), historik, profesor na univerzitě v Heidelbergu a Freiburgu

      Mensdorff-Pouilly, Alphons (1810–1894), poslanec, důstojník

      Mensshengen von, Josef (1830–1891), vládní rada Slezské zemské vlády v Opavě

      Merkl, August (1807–1883), zemský šéf Slezské zemské vlády v Opavě

      Merkl, Bernard (1797–1857), okresní hejtman (1851–1855) a okresní představený v Chotěboři (1855–1857)

      Merkl, Edmund (1801–1862), okresní hejtman v Plzni (1849–1855) a okresní představený na Smíchově (Praha) (1855–1864)

      Merkl, Heinrich (1801–1874), okresní představený v Hradci Králové (1855–1862)

      Merkl, Wilhelm (1815–1892), okresní představený v Jasłu (Podkarpateské vojvodství)

      Meteș, Petru (1883–1946), prefekt a poslanec

      Meteș, Ștefan (1887–1977), historik, kněz

      Micu Moldovan, Ioan (1833–1915), historik, teolog, folklorista, filolog, učitel

      Mihalyi, Gavrilă (?), poslanec, župní komisař

      Mihalyi, Petru (1838–1914), poslanec

      Mihalyi, Petru, ml. (1880–1951), poslanec, prefekt

      Michl, Viktor (1865–1927), lékař, poslanec

      Mikszáth, Kálmán (1847–1910), spisovatel, novinář, poslanec

      Moșoiu, Traian (1868–1932), důstojník, poslanec a senátor

N

OObentraut, Maximilian (1795–1883), krajský prezident

PPíša, Adolf (1825–1880), statkář

     Pfizer, Karl (1824–1906), zakladatel firmy Pfizer

     Pop, Vasile Ladislau (1819–1875), místopředseda vlády, předseda Nejvyššího soudu, soukromý poradce císaře

     Pop Păcurariu, Corneliu (1858–1904), novinář (šéfredaktor), školní inspektor

     Preissová, Gabriela (1862–1946), spisovatelka

     Preissová-Kaizlová roz. Píšová, Kamila (20. 7. 1871 – 4. 4. 1930), manželka poslance a ministra financí

     Proshek, Charles Edward (1893–1957), lékař a československý konzul v Minneapolis v Minnesotě

     Přecechtěl, Kazimír (1858–1939), dvorský rada

Q

R – Rakovsky, Christian Georgievich (1873–1941), politik, diplomat, revolucionář

     Richter, Anton Mansuet (1810–1880), poslanec, majitel cukrovaru

     Ritter z Rittersbergu, Johann (1780–1841), spisovatel, důstojník, vojenský historik a vydavatel českých národních písní

     Ritter z Rittersbergu, Ludvík (1809–1858), spisovatel

S – Saxe-Coburg Gotha, Albert (1819–1861), princ manžel britské královny

     Scridon,Leon jr. (1897post 1955), poslanec, státní tajemník

     Scridon, Leon sr. (18631942), prefekt, okresní úředník

     Schlosser, Karel (1807–1876), poslanec, velkostatkář

     Slavínská, Jindřiška (1843–1908), herečka Národního divadla

     Stadion, Franz Seraf (1806–1853), ministr vnitra, ministr kultu a vyučování

     Streer von Streeruwitz, Ernest Joseph (1874–1952), důstojník, poslanec, kancléř

     Streer von Streeruwitz, Georg Adolf (1828–1890), poštmistr, starosta, poslanec

     Streer von Streeruwitz, Johann Alfred (*1856), poštmistr, starosta

TThun-Hohenstein, Franz (1847–1916), místodržitel v Čechách a ministerský předseda

     Tobolka, Zdeněk V. (1874–1951), historik, politik a knihovník

U

V – Viktorie (1819–1901), britská královna

Wvon Weizsäcker, Ernst (1882–1951), německý diplomat

     von Weizsäcker, Richard (1920–2015), německý prezident

X

Y

Z