Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

V níže uvedeném seznamu můžete nalézt jak samotné elitní osoby, na něž je zaměřen náš výzkum, tak i další osoby, které byly se zkoumanými poslanci a úředníky v kontaktu či se stali součástí jejich životních příběhů.

A – Achtner, Michael (1832–1877), zemský školní inspektor

     Achtner, Wolfgang (1901–1991), inženýr

     Andrássy, Gyula (1823–1890), ministerský předseda, ministr zahraničí, ministr financí

BBaar, Jindřich Šimon (1869–1925), spisovatel, kněz

     Bachofen von Echt, Klement (1819–1886), poslanec, majitel cukrovaru

     Baiulescu, Gheorghe (1855–1935), lékař, starosta, prefekt, filantrop, podnikatel

     Bălan, Grigore (18961944), vojenský generál

     Bărnuțiu, Simion (1808–1864), učitel, historik, filozof, politik

     Baselli von Süssenberg, Ferdinand Wilhelm Christian (1909–1992), poštovní úředník v Sydney

     Baselli von Süssenberg, Karl Ludwig Adolf (1855–1925), okresní hejtman

     Berthelot, Henri Mathias (1861–1931), vojenský generál

     Blahož, Josef (1888–1934), důstojník ruských legií a konzul na ministerstvu zahraničí

     Brătianu, Ion I. C. (1864–1927), inženýr, ministerský předseda, ministr zahraničí, premiér

C – Cipariu, Timotei (1805–1887), filolog, novinář, učitel, poslanec

     Cristea, Ilie (1868–1939), pravoslavný patriarcha, ministerský předseda

Č – Čelakovský, František Ladislav (1799–1852), básník, kritik, překladatel

D – Dăianu, Elie (1868–1956), novinář, poslanec, učitel, kněz

     Dietrichstein zu Nikolsburg-Mensdorff-Pouilly, Alexander (1813–1871), místodržící, ministr zahraničí, důstojník  

E

FFabritius, Karl Andreas (1826–1881), poslanec, historik, pastor, učitel, novinář

     Fillén, Josef (1839–1889), majitel továrny

     Friedl, Karel Anton (1810–1849), úředník kamerální správy

     Frič, Josef Václav (1829–1890), spisovatel, novinář, politik 

     Fügner, Jindřich (1822–1866), podnikatel, zakladatel Sokola

Gvon Gagern, Karl (1846–1923), poslanec, velkostatkář, legační rada

     Goga, Octavian (18811938), poslanec, ministerský předseda

     Groza, Petru (1884–1958), politik, advokát, ministerský předseda

     Gyrgiewicz, Fedor, poručík dragounského pluku č. 13

H – Haliță, Maxim (1826–1893), úředník na okresním hejtmanství, okresní hejtman, královský vrchní poštmistr

     Haliță, Solomon (1859–1926), generální školní inspektor, prefekt

     Havlíček Borovský, Karel (1821–1856), novinář, spisovatel, politik

     Hieronymi, Károly (1836–1911), ministr vnitra, ministr dopravy

     Höfler von, Konstantin (1811–1897), poslanec, historik

I

JJanka, Friedrich (1878–1957), místodržitelský rada

     Janka, Karl (1839–1917), místodržitelský rada

K – Kaas, Ivor (1842–1910), novinář, poslanec

     Kaizl, Josef (1854–1901), vysokoškolský profesor, poslanec říšské rady a ministr financí

     Károlyi, Mihály (1875–1955), prezident, ministerský předseda

     Komers, Aleš (1852–1909), místodržitelský rada

     Komers, Josef (1809–1876), okresní hejtman

     Komers, Karel (1839–1918), účetní revident

L – Lemeni, Ioan (1780–1861), řecko-katolický biskup

     Liebeg, Johann Ignaz (1802–1870), podnikatel, poslanec

M – Macavei, Ioan (1859–1894), kněz, novinář

      Mara z Felsőszálláspataku, Lőrinc (1823–1893), důstojník, velkostatkář, poslanec

      Mascha, Alois Josef (1816–1888), okresní hejtman

      Mendelssohn-Bartholdy, Karl (1838–1897), historik, profesor na univerzitě v Heidelbergu a Freiburgu

      Mensdorff-Pouilly, Alphons (1810–1894), poslanec, důstojník

      Mensshengen von, Josef (1830–1891), vládní rada Slezské zemské vlády v Opavě

      Merkl, August (1807–1883), zemský šéf Slezské zemské vlády v Opavě

      Merkl, Bernard (1797–1857), okresní hejtman (1851–1855) a okresní představený v Chotěboři (1855–1857)

      Merkl, Edmund (1801–1862), okresní hejtman v Plzni (1849–1855) a okresní představený na Smíchově (Praha) (1855–1864)

      Merkl, Heinrich (1801–1874), okresní představený v Hradci Králové (1855–1862)

      Merkl, Wilhelm (1815–1892), okresní představený v Jasłu (Podkarpateské vojvodství)

      Meteș, Petru (1883–1946), prefekt a poslanec

      Meteș, Ștefan (1887–1977), historik, kněz

      Micu Moldovan, Ioan (1833–1915), historik, teolog, folklorista, filolog, učitel

      Mihalyi, Gavrilă (?), poslanec, župní komisař

      Mihalyi, Petru (1838–1914), poslanec

      Mihalyi, Petru, ml. (1880–1951), poslanec, prefekt

      Michl, Viktor (1865–1927), lékař, poslanec

      Mikszáth, Kálmán (1847–1910), spisovatel, novinář, poslanec

      Moșoiu, Traian (1868–1932), důstojník, poslanec a senátor

N

OObentraut, Maximilian (1795–1883), krajský prezident

PPéchy, Manó (Emánuel) (1813–1889), poslanec, vrchní župan, královský komisař

     Píša, Adolf (1825–1880), statkář

     Pfizer, Karl (1824–1906), zakladatel firmy Pfizer

     Pop, Vasile Ladislau (1819–1875), místopředseda vlády, předseda Nejvyššího soudu, soukromý poradce císaře

     Pop Păcurariu, Corneliu (1858–1904), novinář (šéfredaktor), školní inspektor

     Preissová, Gabriela (1862–1946), spisovatelka

     Preissová-Kaizlová roz. Píšová, Kamila (20. 7. 1871 – 4. 4. 1930), manželka poslance a ministra financí

     Proshek, Charles Edward (1893–1957), lékař a československý konzul v Minneapolis v Minnesotě

     Přecechtěl, Kazimír (1858–1939), dvorský rada

     de Pușcariu, Ilarion (1842–1922), pravoslavný archimandrita

     de Pușcariu, Ioan Cavaler (1824–1912), krajský komisař, župan, poslanec, soudce královské kurie

Q

R – Rakovsky, Christian Georgievich (1873–1941), politik, diplomat, revolucionář

     Rauca-Răuceanu, Isidor (1891–1975), starosta, podžupan

     Rauca-Răuceanu, Vicențiu (1889–1954), vrchní poddanský soudce, prefekt

     Richter, Anton Mansuet (1810–1880), poslanec, majitel cukrovaru

     Ritter z Rittersbergu, Johann (1780–1841), spisovatel, důstojník, vojenský historik a vydavatel českých národních písní

     Ritter z Rittersbergu, Ludvík (1809–1858), spisovatel

SȘaguna, Andrei (1809–1873), pravoslavný biskup 

     Saxe-Coburg Gotha, Albert (1819–1861), princ manžel britské královny

     Scridon, Leon jr. (1897post 1955), poslanec, státní tajemník

     Scridon, Leon sr. (18631942), prefekt, okresní úředník

     Schlosser, Karel (1807–1876), poslanec, velkostatkář

     Schuller, Johann Karl (1794–1865), historik, etnolog, lingvista

     Slavínská, Jindřiška (1843–1908), herečka Národního divadla

     Stadion, Franz Seraf (1806–1853), ministr vnitra, ministr kultu a vyučování

     Streer von Streeruwitz, Ernest Joseph (1874–1952), důstojník, poslanec, kancléř

     Streer von Streeruwitz, Georg Adolf (1828–1890), poštmistr, starosta, poslanec

     Streer von Streeruwitz, Johann Alfred (*1856), poštmistr, starosta

TTeutsch, Georg Daniel (1817–1893), biskup, politik, teolog, historik

     Thun-Hohenstein, Franz (1847–1916), český místodržící, ministr vnitra, ministerský předseda

     Tobolka, Zdeněk V. (1874–1951), historik, politik a knihovník

U

V – Viktorie (1819–1901), britská královna

     Visarion, Roman (1833–1885), redaktor časopisu, podnikatel, ředitel banky

     Voith von Sterbez,Ferdinand Conrad Johann (1813–1882), okresní hejtman, poslanec

WWeidenhoffer, Vojtěch (1826–1901), podnikatel, poslanec

     von Weizsäcker, Ernst (1882–1951), německý diplomat

     von Weizsäcker, Richard (1920–2015), německý prezident

     Winternitz, Wilhelm (1835–1917), lékař, zakladatel vědecké vodoléčby

X

Y

Z