Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Sčítání a soupisy obyvatel, adresáře

Pro novější období máme k dispozici také sčítání obyvatel a konskripce. Jejich přístupnost záleží na jednotlivých archivech.

Nejlépe se hledá v Praze, kde můžeme vyhledávat po jménech, a to soupisu pražského obyvatelstva (z let 1830–1920) nebo v pobytových přihláškách pražského policejního ředitelství (z let 1850–1914). Špatnou zprávou je, že údaje v těchto dokumentech nebývají vždy úplně správné, proto je dobré si ověřovat ve spolehlivějších pramenech – matrikách.

Podle jmen lze do hledávat i v Brně.

U sčítání lidu z menších měst si musíme vystačit s naskenovanými obrázky jednotlivých operátů.

V Čechách řadu z nich již zdigitalizoval Státní oblastní archiv v PlzniStátní oblastní archiv v Třeboni a jemu podřízené okresní archivy a Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Hledáte-li předky na Moravě, vyberte si svou lokalitu na stránkách Moravského zemského archivu nebo Zemského archivu v Opavě.

V Brně a Vídni Vám v hledání mohou pomoci oficiálně vydávané adresáře, které obvykle obsahují nejen jméno a adresu, ale také povolání.

Moravská zemská knihovna

Wienbibliothek im Rathaus