Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Martin Klečacký


  • Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
  • Badatelské zaměření: moderní politické a sociální dějiny českých zemí; dějiny veřejné správy v habsburské monarchii; dějiny parlamentarismu
  • Role v projektu: získávání a vyhodnocování datových souborů vztahujících se k poslancům z Čech v letech 1861–1926 a k vedoucím státním úředníkům působícím v Čechách v letech 1868–1926; publikační a popularizační činnost

Odborný životopis a bibliografie