Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Marius Eppel


  • Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
  • Badatelské zaměření: dějiny Sedmihradska; církevní dějiny; politické dějiny; antropologie náboženství; kulturní antropologie
  • Role v projektu: získávání a vyhodnocování datových souborů vztahujících se k rumunským poslancům z let 1867–1918; publikační a popularizační činnost

Odborný životopis a bibliografie

 

Stručná rodinná historie

První písemné doklady o rodu Eppelů pocházejí z roku 1491, kdy je u data 7. března zmiňován János Eppel jako člen rady města Kluže, zastupující Sasy. János se oženil se sestrou Gáspára Heltaie a přebýval s ní v domě, dlouho známém jako Eppelův dům, sousedícím s domem, v němž se narodil maďarský král Matyáš Korvín. Později byl dům prodán šlechtickému rodu Teleki, a následně se stal součástí rodinného majetku bývalého sedmihradského knížete Gábora Bethlena.

Picture1

Číst dále ...