Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Daniela Mârza


  • Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
  • Badatelské zaměření: moderní dějiny Sedmihradska; historická demografie; dějiny vzdělávání; sociální dějiny; dějiny rodiny; dějiny mentalit
  • Role v projektu: získávání a vyhodnocování datových souborů vztahujících se k rumunským poslancům z let 1919–1926; publikační a popularizační činnost

Odborný životopis a bibliografie

 

Stručná rodinná historie

Moji rodiče se oba narodili ve vesnici Dumești v župě Vaslui ve východním Rumunsku. Oba pocházeli z rolnických rodin, které mají v této oblasti hluboké kořeny. Rodina mé babičky z matčiny strany patřila k nejbohatším ve vsi a dostatek půdy a prostředků jí zaručoval relativní blahobyt i v obtížných časech první poloviny 20. století – v době válek, hospodářské krize i hladomoru. Můj dědeček z matčiny strany pocházel z komunity Rusínů, kteří odcházeli z Haliče a usazovali se v obci v 17.–18. století (byli však postupně asimilováni, takže jejich původ lze již vyčíst pouze z některých příjmení). Dobře situovaná byla i rodina mých prarodičů z otcovy strany.

Číst dále ...