Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Klára Hulíková


  • Odborná asistentka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Badatelské zaměření: Demografické metody, analýza a modely; využití moderních analytických metod v demografickém a historicko-demografickém výzkumu; analýza zdravotního stavu, nemocnosti a úmrtnosti
  • Role v projektu: Statistická analýza dat, analýza vztahových sítí, publikační a popularizační činnosti

Odborný životopis a bibliografie

 

Stručná rodinná historie

 

V příběhu Kláry Hulíkové Tesárkové se protíná rodinná historie s tématem, na nějž je zaměřen aktuální výzkumný projekt. Klára je totiž po ženské linii pravnučkou Boženy Slavíkové, která byla dcerou Antonína Slavíka (1869–1948), poslance Českého zemského sněmu v letech 1908–1913 a následně i československého Revolučního shromáždění (1918–1920) a senátora (1922–1925).

Antonín Slavík pocházel z rodiny koláře žijícího v obci Liblice ležící severně od Prahy. Na rozdíl od nejstaršího bratra Jana, který pokračoval v otcově řemesle, mu bylo dopřáno vzdělání, které Antonínovi umožnilo stát se učitelem. Nedlouho poté, co Antonín Slavík jakožto čtyřiadvacetiletý dosáhl v roce 1893 zletilosti, oženil se s dvaadvacetiletou Marií Bauerovou (1871–1932), dcerou rolníka a hostinského. V této době Antonín Slavík působil jako učitel na obecné škole v Brozanech nad Ohří. V manželství přišly na svět dvě děti – dcera Božena (1893–1974) a o tři roky mladší syn Jaroslav. Na Litoměřicku rodina žila i na začátku 20. století, kdy se Antonín Slavík zapojil do politiky. V roce 1908 kandidoval za agrárníky ve volebním obvodu Slaný, Velvary, Libochovice, kde i uspěl, a stal se tak poslancem venkovské kurie Českého zemského sněmu. Kontakt s hlavním městem pomohl Antonínovi Slavíkovi i v jeho profesní kariéře. Stal se totiž ředitelem Zajišťovacího svazu pojišťoven a v roce 1911 se do Prahy s celou svojí rodinou přestěhoval. Tím také umožnil lepší budoucnost i pro své děti. Syn Jaroslav se stal vrchním úředníkem Zemské banky a dcera Božena se díky nově navázaným kontaktům provdala za PhDr. Františka Karla Soukupa (1887–1947).

Číst dále ...