Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Matriky

Základním pramenem pro výzkum historické rodiny matriky narozených, oddaných a zemřelých. V České republice jsou matriky obvykle dochované z období po třicetileté válce. Navíc máme to štěstí, že za většinou z nich nemusíme cestovat po celé zemi, ale díky rychle postupující digitalizaci je můžeme prohlížet z pohodlí domova.

Matriky jsou uloženy v těchto archivech:

Archiv hlavního města Prahy

Státní oblastní archiv v Třeboni

Státní oblastní archiv v Plzni

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Státní oblastní archiv v Zámrsku

Státní oblastní archiv v Praze

Moravský zemský archiv v Brně

Zemský archiv v Opavě

Přehledná mapa je k dispozici na stránkách České genealogické a heraldické společnosti.

Naši předci se však mnohdy nepohybovali jen na území České republiky. Můžeme je najít v Rakouskuna Slovensku a dalších zemích.