Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Hana Sedláčková


  • Vědecká pracovnice, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Badatelské zaměření: dějiny 19. století v českých zemích; dějiny šlechty; správní a hospodářské dějiny velkostatku; regionální dějiny; sociální mobilita
  • Role v projektu: Získávání a vyhodnocování datových souborů vztahujících se k poslancům z Čech v letech 1861–1926 a k vedoucím státním úředníkům působícím v Čechách v letech 1868–1926, publikační a popularizační činnosti

Odborný životopis a bibliografie

 

Stručná rodinná historie

 

Městys Žumberk leží v podhůří Železných hor na někdejším nasavrckém panství knížat z Auerspergu.

01_hrad Žumberk

Hrad Žumberk

(převzato z https://www.obec-zumberk.cz/hrad-zumberk/zumberk-hrad-3736505-1, cit. 30. 1. 2022)

 

V roce 1768 kníže Johann Adam Auersperg dědičně propůjčil (prodal) žumbereckou chalupu č. 18 – stavení se světnicí, komorou, chlívem a stodolou – Jiříku Nevečařalovi za 20 zlatých a 45 krejcarů, k tomu Jiřík přikoupil přilehlou roli a louku za 62 zlatých a 15 krejcarů, celkem složil 83 zlatých. V chalupě č. 18 se na Žumberku Josefu Nevečeřalovi a Františce Bakešové, dceři sedláka ze Švihova č. 7, narodil syn Josef (1836-1882), praprapradědeček Hany Sedláčkové. Josef a Františka Nevečeřalovi chalupu č. 18 v roce 1846 prodali a přestěhovali se do č. 59, kde později oba zemřeli. Josef Nevečeřal starší, domkář, zemřel 11. srpna 1854. Příčinou jeho úmrtí byl „Lungensucht“ tedy úbytě plic, souchotiny; vdova Františka zemřela 25. února 1860 na „zapálení plic“.

02_SOA Zámrsk_Zumberk_N_1835-1846_00321_Nevečeřal Josef

Matriční záznam narození Josefa Nevečeřala

(SOA Zámrsk, Farní úřad římskokatolické církve Žumberk, Matrika N 1835–1846, sn. 321)

Číst dále ...