Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Ještě než se pustíme do výzkumu v archivech (byť digitálních), je dobré zkontrolovat velký světový rodokmen na MyHeritage. Zapálení genealogové zde sdílí vše o svých předcích, co se jim podařilo vypátrat. K údajům je potřeba přistupovat s rezervou, ale jako odrazový můstek pro další bádání poslouží skvěle. MyHeritage je navíc napojeno na další databáze rodokmenů (například Geni) a pramenů (americká povolení k sňatku nebo seznamy pasažérů připlouvajících přes oceán do New Yorku).

Matriky

Základním pramenem pro výzkum historické rodiny matriky narozených, oddaných a zemřelých. V České republice jsou matriky obvykle dochované z období po třicetileté válce. Navíc máme to štěstí, že za většinou z nich nemusíme cestovat po celé zemi, ale díky rychle postupující digitalizaci je můžeme prohlížet z pohodlí domova.

Sčítání a soupisy obyvatel, adresáře

Pro novější období máme k dispozici také sčítání obyvatel a konskripce. Jejich přístupnost záleží na jednotlivých archivech.

Hřbitovy

Ačkoliv to může znít trochu morbidně, náhrobní kameny jsou skvělý pramen pro získání základních informací o jednotlivcích. A i v tomto směru již doba pokročila a není nutné za každou cenu bloudit po hřbitovech a hledat mrtvé předky.

Noviny

Univerzitní matriky