Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Vlad Popovici


  • Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR
  • Badatelské zaměření: dějiny Sedmihradska; sociální dějiny elit a vyšších středních vrstev; digital humanities and historické databáze
  • Role v projektu: Spoluřešitel; vedení a koordinace sedmihradského výzkumného týmu; získávání, standardizace a vyhodnocování datových souborů vztahujících se k poslancům z let 1867–1928; publikační a popularizační činnost

Odborný životopis a bibliografie

 

Stručná rodinná historie

Když jsem jako malý jezdíval na vesnici, odkud pocházel můj otec, do Vatavy [Râpa de sus / Felsőrépa], v župě Mures, místní lidé mne často oslovovali s odkazem na celý náš rodokmen: „Ty jsi Vlad, (syn) Pantilimona, syna Ioana, syna Viktora, který byl synem kněze“. Přestože rodokmen zní jednoduše, příběh, který se za ním skrývá, je mnohem spletitější.

Victor Popovici byl úspěšný a prosperující vesničan. Na začátku 20. století porušil rodinnou tradici, když se rozhodl nestát se knězem. Nebylo na tom nic překvapivého, protože už jeho otec, Grigore Popovici, byl pro nepoctivé chování vyloučen z kněžského stavu, a Victor tak ukončil dlouhou místní „dynastii“ pravoslavných služebníků církve. Viktorův syn Ioan byl znamenitý houslista. Béla Bartók o něm napsal: „Zvláště pozoruhodné je, s jakou jistotou Popovici klade své prsty, jak ovládá smyčec a jak živě a rytmicky hraje.“ Mladý a talentovaný Ion Popovici však v roce 1918 ve věku 26 let zemřel. Krátce poté jeho otec adoptoval Ioana Germana, jednoho ze svých sloužících, kterému v té době bylo 13 let. O biologických rodičích Ioana Germana toho mnoho nevíme, protože místní farní matriky se nedochovaly. Jisté ale je, že když jejich syn musel již od útlého věku do služby, příliš zámožní nebyli. Ioan si změnil příjmení na German-Popovici a spravoval statky svého adoptivního otce. Během druhé světové války byl internován v pracovním táboře v severním Sedmihradsku. Později se živil jako pastýř ovcí, dvakrát se oženil (jeho první žena zemřela krátce po porodu) a měl sedm dětí: pět synů a dvě dcery. Z nich pouze ten nejmladší, Pantilimon (nar. 1952), chodil do školy mimo vesnici, do města Târgu Mureș, a později se stal středoškolským učitelem v Războieni-Cetate [Feldioara Secuiască / Székelyföldvár], v albské župě.

Číst dále ...