Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Komu se tedy přesně věnuje náš projekt? V této sekci vás podrobněji seznámíme jak s oběma hlavními skupinami elit, tak se zastupitelskými sbory a systémem politické správy, jejichž součástí byli námi zkoumaní poslanci a úředníci. V části Ze života elit najdete ty nejzajímavější příběhy, které naše bádání odhalilo a které se netýkají jen zkoumaných úředníků a poslanců, ale i dalších významných osob, které s nimi byly spojeny.

 

Poslanci

Úředníci

Ze života elit

V seznamu na této stránce můžete nalézt jak samotné elitní osoby, na něž je zaměřen náš výzkum, tak i další osoby, které byly se zkoumanými poslanci a úředníky v kontaktu či se stali součástí jejich životních příběhů.