Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Na jakých základech vyrůstaly moderní evropské společnosti? Kdo byli lidé, kteří vývoj těchto společností zásadním způsobem směrovali a ovlivňovali? Jak se proměňovalo postavení a výběr elit v různých režimech? Právě na to se zaměřuje projekt Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926). Díky tomu, že v projektu využíváme kombinaci metod jak z oblasti humanitních, tak i přírodních věd, můžete s námi poprvé poznávat přímou souvislost mezi kariérou vybraných jednotlivců a jejich rodinnými vazbami.

Tyto webové stránky však nejsou pouze informací o projektu. Jejich cílem je vytvořit platformu, která bude sloužit laickým a odborným zájemcům o toto téma. V části Kam dál se můžete dozvědět, jak postupovat, pokud budete chtít zrekonstruovat příbuzenské či společenské vazby lidí, o něž se zajímáte. Zároveň zde chceme informovat i o jiných zajímavých projektech, akcích či publikacích, které se vztahují k výzkumu elit či problematice sociální mobility. Pokud byste se s námi chtěli podělit o Vaše bádání, případně pokud patřil některý z Vašich předků mezi osoby zkoumané naším projektem, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@elitesresearch.com.