Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: Konference České demografické společnosti, Olomouc, 22.–24. 5. 2024

27. 06. 2024
Barbora Janáková

Ve čtvrtém květnovém týdnu se na půdě olomouckého magistrátu konala konference České demografické společnosti. Tato událost je pravidelným setkáním demografů z celého Česka a Slovenska. V odborných sekcích se věnovala pozornost aktuálním demografickým trendům, změnám, kterými prochází současná česká rodina, a také práci s daty a databázemi. V posterové části seznámili účastníky konference se svým výzkumem především doktorandští studenti.

Členům našeho týmu byl vyhrazen speciální panel týkající se historické demografie. V prvním příspěvku představila Alice Velková projekt a následně promluvila o sňatkovém věku českých a sedmihradských poslanců s ohledem na jejich socioprofesní zaměření a národnost. Sociálním profilem poslanců českého zemského sněmu a změnami, jež přinesl vývoj mezi léty 1861 a 1908, se zabýval Martin Klečacký. Hana Sedláčková a Věra Slováková ve společné prezentaci, na které se podílela i naše nová kolegyně Pavlína Hillerová, srovnávaly vyšší státní úředníky a jejich bratry. Konkrétně se věnovaly tomu, jak pořadí narození mohlo ovlivnit profesní vyhlídky těchto mužů, v jakém věku se ženili a kolik měli dětí. Následná diskuse se vedla především o podobnostech mezi bádáním o minulých a dnešních populacích. V rámci posterové sekce zazněl příspěvek Georgi D. Lutz týkající se vlivu sňatkových strategií na politickou kariéru německých poslanců zvolených v Čechách a Sedmihradsku.

001664_05_011884 001665_05_011892

001708_05_012228

Kromě vědeckého programu připravili organizátoři pro účastníky prohlídku města, návštěvu expozic v Pevnosti poznání a neposlední řadě také společenský večer. Konference ukázala význam demografického výzkumu pro řešení některých problémů, jimž čelí současná společnost. Historickodemografický panel byl uspořádán po delší době a pozitivní reakce z publika naznačovaly, že se brzy opět vrátí na program. Více se o konferenci můžete dozvědět zde.