Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

V níže uvedeném seznamu můžete nalézt jak samotné elitní osoby, na něž je zaměřen náš výzkum, tak i další osoby, které byly se zkoumanými poslanci a úředníky v kontaktu či se stali součástí jejich životních příběhů.

A – Achtner, Michael (1832–1877), zemský školní inspektor

     Achtner, Wolfgang (1901–1991), inženýr

B – Bărnuțiu, Simion (1808–1864), učitel, historik, filozof, politik

     Baselli von Süssenberg, Ferdinand Wilhelm Christian (1909–1992), poštovní úředník v Sydney

     Baselli von Süssenberg, Karl Ludwig Adolf (1855–1925), okresní hejtman

     Blahož, Josef (1888–1934), důstojník ruských legií a konzul na ministerstvu zahraničí

C – Cipariu, Timotei (1805–1887), filolog, novinář, učitel, poslanec

     Cristea, Ilie (1868–1939), pravoslavný patriarcha, ministerský předseda

D – Dăianu, Elie (1868–1956), novinář, poslanec, učitel, kněz

E

F – Fillén, Josef (1839–1889), majitel továrny

     Friedl, Karel Anton (1810–1849), úředník kamerální správy  

G – Gyrgiewicz, Fedor, poručík dragounského pluku č. 13

H – Haliță, Maxim (1826–1893), úředník na okresním hejtmanství, okresní hejtman, královský vrchní poštmistr

     Haliță, Solomon (1859–1926), generální školní inspektor, prefekt

I

J

K – Kaas, Ivor (1842–1910), novinář, poslanec

     Kaizl, Josef (1854–1901), vysokoškolský profesor, poslanec říšské rady a ministr financí

L – Lemeni, Ioan (1780–1861), řecko-katolický biskup

M – Macavei, Ioan (1859–1894), kněz, novinář

      Mara z Felsőszálláspataku, Lőrinc (1823–1893), důstojník, velkostatkář, poslanec

      Mascha, Alois Josef (1816–1888), okresní hejtman

      Mendelssohn-Bartholdy, Karl (1838–1897), historik, profesor na univerzitě v Heidelbergu a Freiburgu

      Mensshengen von, Josef (1830–1891), vládní rada Slezské zemské vlády v Opavě

      Merkl, August (1807–1883), zemský šéf Slezské zemské vlády v Opavě

      Merkl, Bernard (1797–1857), okresní hejtman (1851–1855) a okresní představený v Chotěboři (1855–1857)

      Merkl, Edmund (1801–1862), okresní hejtman v Plzni (1849–1855) a okresní představený na Smíchově (Praha) (1855–1864)

      Merkl, Heinrich (1801–1874), okresní představený v Hradci Králové (1855–1862)

      Merkl, Wilhelm (1815–1892), okresní představený v Jasłu (Podkarpateské vojvodství)

      Micu Moldovan, Ioan (1833–1915), historik, teolog, folklorista, filolog, učitel

      Michl, Viktor (1865–1927), lékař, poslanec

      Mikszáth, Kálmán (1847–1910), spisovatel, novinář, poslanec

N

O

PPíša, Adolf (1825–1880), statkář

     Pop, Vasile Ladislau (1819–1875), místopředseda vlády, předseda Nejvyššího soudu, soukromý poradce císaře

     Pop Păcurariu, Corneliu (1858–1904), novinář (šéfredaktor), školní inspektor

     Preissová, Gabriela (1862–1946), spisovatelka

     Preissová-Kaizlová roz. Píšová, Kamila (20. 7. 1871 – 4. 4. 1930), manželka poslance a ministra financí

     Proshek, Charles Edward (1893–1957), lékař a československý konzul v Minneapolis v Minnesotě

     Přecechtěl, Kazimír (1858–1939), dvorský rada

Q

RRitter z Rittersbergu, Johann (1780–1841), spisovatel, důstojník, vojenský historik a vydavatel českých národních písní

     Ritter z Rittersbergu, Ludvík (1809–1858), spisovatel

SSlavínská, Jindřiška (1843–1908), herečka Národního divadla

     Streer von Streeruwitz, Ernest Joseph (1874–1952), důstojník, poslanec, kancléř

     Streer von Streeruwitz, Georg Adolf (1828–1890), poštmistr, starosta, poslanec

     Streer von Streeruwitz, Johann Alfred (*1856), poštmistr, starosta

TThun-Hohenstein, Franz (1847–1916), místodržitel v Čechách a ministerský předseda

     Tobolka, Zdeněk V. (1874–1951), historik, politik a knihovník

U

V

Wvon Weizsäcker, Ernst (1882–1951), německý diplomat

     von Weizsäcker, Richard (1920–2015), německý prezident

X

Y

Z