Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Publikace: Employing Digital Prosopography in the Study of Mid- and Upper Social Strata in Transylvania (Mid-Eighteenth to Mid-Twentieth Centuries): Tools and Approaches

19. 06. 2022
Barbora Janáková

Publikace: Employing Digital Prosopography in the Study of Mid- and Upper Social Strata in Transylvania (Mid-Eighteenth to Mid-Twentieth Centuries): Tools and Approaches

V časopise Annales Universitatis Apulensis. Series Historica vyšla členům našeho týmu Vladovi Popovici a Angele Lumezeanu studie zabývající se využitím databází a dalších digitálních nástrojů v historickém výzkumu. Díky moderním technologiím můžeme navzájem propojovat jednotlivé prameny a lépe vyhodnocovat velké množství dat, která nám poskytují. Autoři také ukazují, jak tyto postupy využili při výzkumu elitních osob v Sedmihradsku. Text si můžete přečíst zde.