Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: Zakázané ovoce. Sexuální život a církve ve středovýchodní Evropě v různých epochách, Varšava, 22.–24. 11. 2022

23. 12. 2022
Barbora Janáková

Ve dnech 22.–24. 11. 2022 proběhla v Německém historickém institutu ve Varšavě konference nazvaná Forbidden Fruit. Sex Lives and Churches in Central Eastern Europe in Different Epochs [Zakázané ovoce. Věnována byla sexuálnímu životu a církvím ve středovýchodní Evropě v různých epochách]. Program otevřela velmi zajímavá přednáška pronesená profesorem univerzity v německém Bamberku Klausem van Eickels. Zabývala se proměnami vztahu společnosti a církve k manželství v široké perspektivě od středověku do 20. století. V tomto časovém rámci se se svými příspěvky pohybovali i další účastníci konference. Byla mezi nimi i řešitelka našeho projektu Alice Velková, která přednesla referát nazvaný Non-elite Behaviour of Elites. Extra-marital Relationships, Illegitimate Children and Divorce in the Families of Deputies and Senior Civil Servants in the Second Half of the 19th Century and the First Half of the 20th Century [Neelitní chování elit. Mimomanželské vztahy, nemanželské děti a rozvody v rodinách poslanců a vyšších státních úředníků ve druhé polovině 19. století a první polovině 20. století]. Ukázala v něm, že i u příslušníků elit je možné v uvedeném období pozorovat významnou dynamiku v oblasti sexuálních a partnerských vztahů, která odráží celkovou proměnu, jíž společnost v oblasti religiozity prošla. Více informací o konferenci si můžete přečíst zde

20221122_175416