Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: XXXV. Mikulovské sympozium, Mikulov, 12.–13. 10. 2022

03. 11. 2022
Barbora Janáková

Ve dnech 12.–13. října 2022 se konal již 35. ročník tradičního sympozia v Mikulově. Tématem letošní konference byla žena v dějinách Moravy. Příspěvky se zabývaly osudy konkrétních žen, jejich aktivitami ve spolcích, vzdělávacích institucích a ve veřejném prostoru obecně. Pozornost byla věnována také možnostem studia žen v paměťových institucích na Moravě a v Čechách. Z našeho týmu zde vystoupila Věra Slováková s prezentací Moravské manželky českých státních úředníků v druhé polovině 19. století. V úvodu představila náš projekt a v další části zkoumala, do jaké míry si státní úředníci vybírali manželky na základě jejich geografického a sociálního původu. Setkání ukázalo důležitost mezioborových setkání – archiváři, muzeologové a historici se navzájem inspirovali k dalším výzkumům.