Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: Nové chápaní nacionalismu a populismu v kontextu sekuritizace: Politické boje a vědecké debaty, Kluž-Napoca, 6.–8. července 2023

31. 07. 2023
Barbora Janáková

IMG_20230708_181622_274

Na začátku prázdnin se v Kluži-Napoce konala konference pořádaná Asociací pro studium národností, Univerzitou Babeș-Bolyai a Rumunským institutem pro výzkum národnostních menšin. Ačkoliv příspěvky byly zaměřené především na současný nacionalismus a populismus, několik panelů se věnovalo i historickému pozadí. V rámci sekce Legal Professionals in the Late Habsburg Monarchy and the Successor States: Career and Identity Choices, Political and Civic Engagement [Právní profesionálové v pozdní habsburské monarchii a nástupnických státechKariérní a identitní volby, politická a občanská angažovanost], kterou vedli Sinéad Carolan a Gábor Egry, vystoupili hned tři členové našeho týmu. Prezentace Martina Klečackého se jmenovala At a Crossroads. Career Paths of German Speaking Justice Officials in Bohemia after the Dissolution of Austrian Empire [Na rozcestí. Kariérní dráhy německy mluvících justičních úředníků v Čechách po rozpadu rakouského císařství] a Vlad Popovici a Ovidiu Emil Iudean hovořili na téma Changing Patterns of Involvement? Romanian Lawyers in Transylvania in Politics and Civic Society, before and after the First World War [Měnící se vzorce angažovanosti? Rumunští právníci v Sedmihradsku v politice a občanské společnosti před první světovou válkou a po ní]. Po odeznění příspěvků se rozhořela živá debata o postavení odborníků na právo v habsburské monarchii a nástupnických státech. Více informací a podrobný program najdete zde https://asncluj2023.ro/. Kromě účasti na konferenci využili členové našeho týmu společně strávený čas také k několika poradám, během nichž se diskutovalo o postupné rekonstrukci dat a dalších publikačních výstupech.

20230706_161419

WhatsApp Image 2023-07-07 at 11.47.28