Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: Mezi obcí a státem, Vlašim, 17.–18. 10. 2023

07. 11. 2023
Barbora Janáková

V době, kdy uplynulo 140 let od smrti prvního starosty benešovského okresu, Karla Drahotína Villaniho, otevřela konference Mezi obcí a státem téma okresních samospráv. Historikové a archiváři se zabývali okresní samosprávou ve vztahu k veřejné správě a sledovali její vývoj a složení od počátků až do poloviny 20. století. Řada příspěvků se věnovala významným osobnostem v okresních zastupitelstvech. 

Karel_Drahotin_Villani_zrdoj Wiki

Portrét barona Karla Drahotína Villaniho (Humoristické listy, ročník 1883, číslo 14)

Konference se zúčastnili dva členové našeho týmu. Martin Klečacký věnoval pozornost nejvyšším představitelům okresů – okresním starostům. Zaměřil se na sledování změny jejich socio-profesního zázemí v průběhu 19. a na počátku 20. století. Hana Sedláčková představila roli plnomocníků virilistů a zaměstnanců velkostatku jako členů okresních zastupitelstev. Setkání zorganizovaly tři instituce – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Státní oblastní archiv v Praze a Muzeum Podblanicka, p. o. Více informací a program můžete vidět zde.

Zamek_Vlasim

Zámek Vlašim (Facebook Muzea Podblanicka