Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: Asociace pro dějiny společenských věd, Washington, D.C., 16.–19. 11. 2023

10. 11. 2023
Barbora Janáková

Hlavní řešitelka našeho projektu Alice Velková (ve spolupráci s Pavlínou Hillerovou a Petrem Turečkem) připravila prezentaci Vliv velikosti rodiny na zdraví a kvalitu života jejích členů. Rodiny vyšších státních úředníků v Čechách v druhé polovině 19. století [The Impact of Family Size on the Health and Well-Being of Its Members. Families of Senior Civil Servants in Bohemia in the Second Half of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries] v rámci panelu Long-Term Perspectives on Fertility and Its Consequences [Dlouhodobé perspektivy porodnosti a její následky] organizované Francescem Scalone.  V sekci Cultural Factors in Demographic Behavior [Kulturní faktory demografického chování], které předsedal Martin Dribe, členka našeho týmu Věra Slováková vysoupila s příspěvkem Sňatkové strategie jako prostředek ke zlepšení životní úrovně: Čechy v druhé polovině 19. století [Marriage Strategies as a Means to Better Well-Being: Bohemia in the Second Half of the Nineteenth Century].

IMG_20231117_160835_723

77397085-ead8-4257-b859-0c9840e28176

Kromě vědeckého programu měli účastníci konference možnost navštívit Kongresovou knihovnu a prohlédnout si její velkolepou budovu a sbírky. Během plenárního zasedání hovořila Corianne Scally z Urban Institute ve Washingtonu o implementaci výsledků práce sociálních vědců do praxe. Důležitost úzkého propojení výzkumu s reálnou politikou zdůraznila i prezidentka SSHA Anne McCants. Ve svém projevu v poslední večer konference to rozvedla a zdůraznila, že blahobyt všech lidí má pozitivní dopad na celou společnost. Následná recepce poskytla vědcům vynikající příležitost ke společenskému setkání a diskusi o tom, co mohlo zůstat po prezentacích nejasné. Během čtyřdenní akce si účastníci vyměňovali nejnovější poznatky z oblasti sociálních věd z obou stran Atlantiku a dalších míst.

IMG_20231115_130758_982

Podrobný program konference je k dispozici zde.