Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: 75. konference Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí, Řím a Neapol, 25.–28. 9. 2023

29. 10. 2023
Barbora Janáková

75. konference Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí [International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions] se konala v Římě a Neapoli mezi 25. a 28. září 2023. První dva konferenční dny se byly zorganizovány pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu Itálie v Palazzo Montecitorio v Římě. Tato historická budova byla skvělým místem pro diskusi o dějinách parlamentarismu. V prvním panelu nazvaném Formy a procesy reprezentace od středověku do současnosti, jemuž předsedal Estevao de Rezende Martins, přednesla Judith Pál svůj příspěvěk Das wechselnde Bild des ungarischen Parlements in der Zeit des Dualismus in der Geschichtsschreibung [Proměny obrazu maďarského parlamentu v období dualismu v historiografii]. V další části tohoto panelu, již řídil Gerald Kohl, prezentovaly Věra Slováková (A Parliament seat as a means to social mobility? Bohemian deputies at the end of the 19th century [Poslanecké křeslo jako prostředek sociální mobility? Čeští poslanci na konci 19. století]) a Daniela Marza (A history of losers: Unraveling the causes of defeat in parliamentary elections in interwar Transylvania [Historie poražených: Odhalování příčin porážek v parlamentních volbách v meziválečném Sedmihradsku]). V úterý po dalších přednáškách a poradě Mezinárodní komise se všichni účastníci přesunuli do Neapole, kde se konala druhá část konference. Organizátoři pozvali přednášející na společenskou večeři a poskytli tak výbornou příležitost pro navazování dalších kontaktů.

20230925_190023

20230928_101319

IMG_20230925_185932_672

Ve čtvrtek představili svůj výzkum na půdě Italského institutu pro studium filozofie další členové našeho týmu. V rámci panelu Vůdci a účastníci parlamentního života, který řídil Johannes Helmrath, vystoupili Luboš Velek s příspěvkem Die Entsehung des Phänomens des politischen Führers in Mitteleuropa an der Schwelle von Konstitutionalismus und Parlamentarismus: die Beispiele von Franz Palacky und Franz L. Rieger in den Jahren 1848 und 1861 [Vznik fenoménu politického vůdce ve střední Evropě na prahu konstitucionalismu a parlamentarismu: příklady Františka Palackého a Františka L. Riegra v letech 1848 a 1861], Ovidiu-Emil Iudean s prezentací An atypical Romanian parliamentary actor: Baron Géza Duka of Kádár and his activity in the Budapest Parliament [Netypický aktér v rumunském parlamentu: Baron Géza Duka z Kádáru a jeho působení v budapešťském parlamentu] a Andrei Florin Sora s příspěvkem The perfect path? From being a Prefect to election as a member of the Romanian Parliament (1919–1937) [Dokonalá cesta? Od prefekta ke zvolení poslancem rumunského parlamentu (1919–1937)]. Během následující sekce Kontinuita a diskontinuita v dějinách representativních a parlamentních institucí, které předsedal Dalibor Cepulo, prezentovali Martin Klečacký (New state, new parliament, new faces? Continuity between Habsburg imperial and crownland representations and the successor state parliament on the example of Czechoslovakia [Nový stát, nový parlament, nové tváře? Kontinuita mezi reprezentacemi habsburského císařství a korunních zemí a parlamentem nástupnického státu na příkladu Československa]) a Alice Velková (Continuity and discontinuity of the Czechoslovak Parliament in the 1920s [Kontinuita a diskontinuita československého parlamentu ve 20. letech 20. století]). Diskuze, které následovaly po každé prezentace, přinesly mnoho inspirativní nápadů pro další výzkum. Vedle vědeckého programu bylo zorganizováno také několik exkurzí, konkrétně do Palazzo Montecitorio, neapolského podzemí a baziliky San Lorenzo Maggiore. Více informací o programu je k dispozici na oficiálních stránkách komise.

20230928_100148

20230928_103521