Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: 12. sjezd českých historiků, Ústí nad Labem, 20.–22. 9. 2022

30. 09. 2022
Barbora Janáková

Již 12. sjezd českých historiků s podtitulem Profesní setkání historiček a historiků České republiky se uskutečnil v Ústí nad Labem. Tradice této konference sahají sice až do roku 1937, ale teprve v 80. letech minulého století se z něj stala pravidelná akce. Od roku 2006 se pak koná každých pět let. Právě tento poměrně dlouhý interval z něj dělá výjimečnou událost, na niž si s radostí udělá čas mnoho českých historiček a historiků – letos jich bylo 588.

V rámci panelu o genealogii, DNA a rodinné historii, který organizovali Radmila Švaříčková Slabáková a Martin Kotačka, vystoupila Alice Velková s příspěvkem o využití genealogie v historickém výzkumu. Zdůraznila, že popularity genealogie lze využít i badatelsky a požádat laickou veřejnost o spolupráci při dohledávání pramenů. Během druhého konferenčního dne proběhl panel organizovaný Alicí Velkovou a Martinem Klečackým, jehož tématem byly sociální sítě v historické perspektivě. Z našeho týmu zde vystoupila Klára Hulíková s prezentací o možnostech zapojení analýzy sociálních sítí do historickodemografického výzkumu. Díky této metodě lze najít zcela nečekaná propojení mezi elitami nebo objevit osoby, které zůstávaly před historiky doposud skryty. Věra Slováková mluvila o profesním původu vyšších státních úředníků a jejich tchánů a ukázala, že vhodný výběr nevěsty mohl být jedním z faktorů sociální mobility těchto mužů. Všechny příspěvky v panelu a následné diskuse potvrdily, že studium sociálních sítí má své nezastupitelné místo v historickém bádání.

IMG_20220921_114924_020a

20220921_161313

 

IMG_20220920_143414_236~2

Podobně jako kongres v Poznani, i ústecký sjezd byl důkazem nenahraditelnosti osobních setkání v profesním životě historiků. Čeští pořadatelé se rozhodli pro prezenční formu celé události, což byla nepochybně velmi šťastná volba. Učebny ústecké univerzity se zaplnily posluchači a i doprovodné akce jako koncert Orchestru severočeského divadla a odborné exkurze se těšily hojné účasti. Ačkoliv byl třídenní program náročný, účastníci odjížděli ze severočeské metropole nabití badatelskou energií. Nezbývá než se těšit na příští sjezd, jenž se má uskutečnit v roce 2027 v Českých Budějovicích.