Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

13. ročník konference Mladých demografů, Praha, 1.–4. 2. 2022

01. 02. 2022
Barbora Janáková

Ve dnech 1.–4. února 2022 se uskutečnil 13th Conference of Young Demographers [13. ročník Konference mladých demografů], který pořádalo sdružení Mladých demografů za podpory Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  Tato každoroční konference se z původně jednodenní akce pro doktorandy z Česka a Slovenska, poprvé pořádané v roce 2009, postupně vyvinula ve čtyřdenní mezinárodní událost s působivou spoluprací a pestrou tematickou náplní v oblasti demografie. Konference se tak pro začínající demografy stala dobrou příležitostí ke sdílení a výměně názorů v početných oblastech demografického výzkumu. V letošním roce se na ní opět podílelo Association for Young Historical Demographic. Spolupráce s Mladými demografy začala již v roce 2019, kdy byl uspořádán Den pro mladé historické demografy plný workshopů a diskusí. Slibnou spolupráci lze předpokládat i do budoucna, což by bylo potvrzením významného postavení historické demografie v širší oblasti demografického oboru.

Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci proběhla konference hybridní formou. Zatímco první a poslední den konference se konaly prezentace pouze v digitálním prostoru, během druhého a třetího dne se účastníci setkali i osobně. Na programu byly různé typy prezentací, od klíčových přednášek s radami pro mladé demografy až po ústní prezentace a postery s bleskovými prezentacemi. Tematicky prezentace zahrnovaly témata z oblasti klasické demografie, duševního a fyzického zdraví, migrace, epidemiologie, životního prostředí, historické demografie, genderových studií, vzdělávání, sociálních nerovností atd. Nechyběla ani geografická rozmanitost, prezentace se zaměřovaly na různé země z východní a jihovýchodní Asie, Jižní a Severní Ameriky, subsaharské a severní Afriky, střední a východní Evropy, Blízkého východu a západní Evropy.

Jedna z členek našeho týmu, Georgi Diana Lutz, se zúčastnila s posterem týkajícím se srovnání různých demografických aspektů v Čechách a Sedmihradsku v letech 1867–1918. Poster a další informace naleznete zde. Další členka týmu EXPRO, Klára Hulíková, předsedala jedné ze sekcí zaměřených především na demografickou analýzu a metodologii. S Barborou Janákovou Kuprovou jsou obě již tradičně členkami organizačního týmu konference.

Další podrobnosti o prezentacích ostatních účastníků lze nalézt v programu konference a na webových stránkách konference.