Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Conference "Modernism, modernizare, modernitate. Perspective istoriografice și metodologice"

13. 10. 2021
Barbora Janáková

Konference Modernismus, modernizace, modernita. Historiografické a metodologické přístupy se konala v rámci Klužských akademických dnů, tradiční vědecké akce, kterou v Kluži-Napoce každoročně pořádá klužská pobočka Rumunské akademie.

V roce 2021 záštitu nad akcí převzal Historický ústav "George Baritiu" Rumunské akademie a Centrum populačních studií při univerzitě Babeș-Bolyai. Vzhledem k pandemické situaci se akce ve dnech 13.–15. října 2021 konala on-line.

Na konferenci se sešlo velké množství odborníků z oblasti historie, demografie, geografie, sociologie, filozofie a antropologie, jejichž výzkumy a vzájemná diskuse umožnily interdisciplinární přístup. Ana Victoria Sima zde přednesla příspěvek Jak moc záleželo na manželkách? Úloha manželek a jejich rodin v politické kariéře rumunských poslanců v Sedmihradsku (1861–1918). Příspěvek zúročuje některé výsledky výzkumu věnovaného rumunským poslancům v uherském parlamentu v období dualismu v rámci projektu "Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech", podpořeného Grantovou agenturou České republiky (GAČR). Živá diskuse, která se po přednášce rozproudila, svědčila jak o zájmu rumunských badatelů o toto téma, tak o jeho vědeckém potenciálu.  

Oficiální program konference je k nahlédnutí zde.