Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: Modernismus, modernizace, modernita. Historiografické a metodologické přístupy, 13.–15. 10. 2021 [online]

13. 10. 2021
Barbora Janáková

Konference Modernism, modernizare, modernitate. Perspective istoriografice și metodologice [Modernismus, modernizace, modernita. Historiografické a metodologické přístupy] se konala v rámci Klužských akademických dnů, tradiční vědecké akce, kterou v Kluži-Napoce každoročně pořádá klužská pobočka Rumunské akademie.

V roce 2021 záštitu nad akcí převzal “George Baritiu” Institute of History of the Romanian Academy [Historický ústav "George Baritiu" Rumunské akademie] a Center for Population Studies within Babeș-Bolyai University [Centrum populačních studií při univerzitě Babeș-Bolyai]. Vzhledem k pandemické situaci se akce ve dnech 13.–15. října 2021 konala on-line.

Na konferenci se sešlo velké množství odborníků z oblasti historie, demografie, geografie, sociologie, filozofie a antropologie, jejichž výzkumy a vzájemná diskuse umožnily interdisciplinární přístup. Ana Victoria Sima zde přednesla příspěvek How much did the wives matter? The role of wives and their families in the Transylvanian Romanian deputies political careers (1861–1918) [Jak moc záleželo na manželkách? Úloha manželek a jejich rodin v politické kariéře rumunských poslanců v Sedmihradsku (1861–1918)]. Příspěvek zúročuje některé výsledky výzkumu věnovaného rumunským poslancům v uherském parlamentu v období dualismu v rámci projektu "Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech", podpořeného Grantovou agenturou České republiky (GAČR). Živá diskuse, která se po přednášce rozproudila, svědčila jak o zájmu rumunských badatelů o toto téma, tak o jeho vědeckém potenciálu.  

Oficiální program konference je k nahlédnutí zde.