Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

74. konference Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí, Paříž, 21.–23. 9. 2022

02. 10. 2022
Barbora Janáková

Ve dnech 21.–23. září se v Paříži konala 74th conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI) [74. konference Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí]. Pořádala ji francouzská sekce ICHRPI z pověření Comité d'histoire parlementaire et politique (CHPP) a univerzity v Orléansu a jejími vědeckými koordinátory byli Jean Garrigues (předseda CHPP), Pierre Allorant (generální tajemník CHPP) a Walter Badier (generální tajemník CHPP).

309050553_1153711951909320_3156045774273795115_n

Hlavním tématem konference byly parlamenty a parlamentní instituce čelící politické krizi od středověku do 21. století. Některá dílčí témata se týkala myšlenky parlamentních institucí čelících jiným mocnostem, parlamentních institucí čelících lidem, parlamentních institucí čelících okamžikům revoluce a parlamentních institucí během války. Více informací o tématech, která byla předmětem diskuse, naleznete v programu konference zde.

Dva členové našeho týmu se zúčastnili diskusí v panelu Parlements d'Europe centrale au XIXe siècle [Parlamenty střední Evropy v 19. století]. Ovidiu Emil Iudean prezentoval příspěvek, na němž spolupracoval s Andreiem Florinem Sorou, s názvem What are in-laws for? Kinship networks and the electoral process in Transylvania during the late 19th and early 20th centuries [K čemu jsou příbuzní? Příbuzenské sítě a volební proces v Sedmihradsku na konci 19. a počátku 20. století]. Na základě rozsáhlé nepublikované korespondence se zabýval tím, jak příbuzenské sítě vytvořené sňatkem fungovaly pro zajištění volebního úspěchu v Sedmihradsku v období dualismu, přičemž se zaměřil na poslance uherského parlamentu zastupujícího jednu z hlavních etnických menšin v bývalé provincii: Rumuny.

309626971_462846175812752_1633734519164632092_n

Prezentace Georgi Diana Lutz nesla název A comparative prosopography of the German parliamentarians from Transylvania and Bohemia elected between 1867–1938 [Srovnávací prosopografie německých členů parlamentu ze Sedmihradska a Čech zvolených v letech 1867–1938]. Nabídla srovnávací přehled českých a sedmihradských poslanců německého původu zvolených do parlamentů ve Vídni a Budapešti ze statistického, generačního a kolektivního hlediska. Mezi srovnávané aspekty patřily změny v počtu poslanců a mandátů, věk poslanců při jejich prvním mandátu, průměrný počet mandátů na jednoho poslance, nejvíce zastoupené strany v Čechách a Sedmihradsku, socioprofesní kategorie, k nimž poslanci patřili, a také průměrný věk při úmrtí v jednotlivých generacích.

309052152_837585953940072_7618379307208961216_n