Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

72. ročník konference Mezinárodní komise pro historii zastupitelských a parlamentních institucí, Athény, 20.–23. 10. 2021

20. 10. 2021
Barbora Janáková

Po dlouhém období, kdy se většina mezinárodních konferencích konala pouze v online prostředí, se ve dnech 20.–23. 10 2021 v Athénách uskutečnil 72nd Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI) [72. ročník konference Mezinárodní komise pro historii zastupitelských a parlamentních institucí], a to prezenční formou. Hlavní téma konference Post-Napoleonic Europe Revolutions and parliamentary institutions: The case of Greece on the occasion of the bicentenary since the War of Independence (1821–2021) [Post-napoleonské revoluce a parlamentní instituce: Řecko u příležitosti dvoustého výročí od války za nezávislost (1821–2021)] se vztahovalo k události, která zrodila i první zdejší Národní shromáždění. Nabitý konferenční program se soustředil především na otázky vývoje zastupitelských mocí směrem k parlamentům, přičemž stranou nezůstaly ani politické konflikty uvnitř parlamentů a vztahy mezi legislativní a výkonnou mocí.

Do diskuse k výše uvedeným tématům přispěli i členové našeho týmu. V sekci nazvané The evolution of representative institutions towards parliaments [Vývoj zastupitelských institucí směrem k parlamentům], které předsedal Kostas Chrysogonos, vystoupili se svým příspěvkem nazvaným Representative assemblies and executive institutions in Transylvania in the aftermath of the First World War (late 1918 to mid 1920) [Zastupitelské sbory a výkonné instituce v Sedmihradsku po první světové válce (konec roku 1918 až polovina roku 1920)] i Judit Pal a Vlad Poppovici. Příspěvek Alice Velkové Deputies and bureaucrats. Personnel connection of the legislative and executive power in the second half of the 19th century [Poslanci a úředníci. Personální propojení zákonodárné a výkonné moci ve druhé polovině 19. století] byl pak zařazen v sekci Relationships between legislative assemblies and the executive power [Vztahy mezi zákonodárnými sbory a výkonnou mocí], které předsedal Charalambos Vlachopoulos.

Konference se bezpochyby vydařila, a to hlavně díky jejím organizátorům pod vedením dr. Georgia Karvanuki, kteří účastníkům konference zajistili i mimořádně zajímavé návštěvy jak historické, tak současné budovy řeckého parlamentu.

Slavnostní zahájení: https://www.youtube.com/watch?v=eiRvERwNPmE