Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

72nd Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Insitutions (ICHRPI)

20. 10. 2021
Barbora Janáková

Po dlouhém období, kdy se většina mezinárodních konferencích konala pouze v online prostředí, se ve dnech 20.–23. 10 2021 v Athénách uskutečnil 72. ročník konference Mezinárodní komise pro historii zastupitelských a parlamentních institucí (ICHRPI), a to prezenční formou. Hlavní téma konference Post-napoleonské revoluce a parlamentní instituce: Řecko u příležitosti dvoustého výročí od války za nezávislost (1821–2021) se vztahovalo k události, která zrodila i první zdejší Národní shromáždění. Nabitý konferenční program se soustředil především na otázky vývoje zastupitelských mocí směrem k parlamentům, přičemž stranou nezůstaly ani politické konflikty uvnitř parlamentů a vztahy mezi legislativní a výkonnou mocí.

Do diskuse k výše uvedeným tématům přispěli i členové našeho týmu. V sekci nazvané Vývoj zastupitelských institucí směrem k parlamentům, které předsedal Kostas Chrysogonos, vystoupili se svým příspěvkem nazvaným Zastupitelské sbory a výkonné instituce v Sedmihradsku po první světové válce (konec roku 1918 až polovina roku 1920) i Judit Pal a Vlad Poppovici. Příspěvek Alice Velkové Poslanci a úředníci. Personální propojení zákonodárné a výkonné moci ve druhé polovině 19. století byl pak zařazen v sekci Vztahy mezi zákonodárnými sbory a výkonnou mocí, které předsedal Charalambos Vlachopoulos.

Konference se bezpochyby vydařila, a to hlavně díky jejím organizátorům pod vedením dr. Georgia Karvanuki, kteří účastníkům konference zajistili i mimořádně zajímavé návštěvy jak historické, tak současné budovy řeckého parlamentu.

Slavnostní zahájení: https://www.youtube.com/watch?v=eiRvERwNPmE