Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

47th SSHA Conference: Crisis, Conjunctures, Turning Points: Theory and Method in Turbulent Times

11. 11. 2021
Barbora Janáková

Krize, konjunktury, body zvratu: teorie a metody v neklidných časech je součástí série prestižních vědeckých akcí, které každoročně pořádá Social Science History Association ve Spojených státech a Kanadě. SSHA je interdisciplinární vědecká organizace, která každoročně vydává zpravodaj Social Science History, podporuje účast mladých vědců na konferencích a uděluje ocenění za nejlepší knihy a vědecké studie.

Další ročník konference, nazvaný Crisis, Conjunctures, Turning Points: Theory and Method in Turbulent Times, který se měl v roce 2021 konat ve Filadelfii, se z důvodu pandemie Covid-19 konal online. Na konferenci vystoupila členka našeho týmu Ana Victoria Sima s příspěvkem Vzdělání a příbuzenské vztahy mezi rumunskými politickými poslanci v Sedmihradsku v době rakousko-uherské monarchie, a Marius Eppel, který přednesl příspěvek Spolupráce, vývoj a osobní vztahy v rámci transylvánské ortodoxní elity (1867–1918). Případové studie. Oba příspěvky analyzují soubory dat získané v rámci projektu "Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech (1861–1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech" a předběžné výstupy tohoto projektu.

Oficiální program konference naleznete zde.

 Navzdory účasti na dálku se na konferenci sešli badatelé z různých oborů, kteří měli příležitost probírat a analyzovat témata společného zájmu. Každá tématická skupina připravila vlastní výzvu k předkládání příspěvků a vybrala své účastníky konference. Tento flexibilní způsob, otevřený interakci s dalšími vědními obory a podobory, poskytl účastníkům příležitost seznámit se s novými interdisciplinárními metodami a postupy, které mohou dale přizpůsobit a/nebo aplikovat na svou vlastní oblast výzkumu.