Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: 23. mezinárodní kongres historických věd Poznaň 2022, Poznaň, 21.–27. 8. 2022

01. 09. 2022
Barbora Janáková

V minulém týdnu se členové našeho týmu zúčastnili International Congress of Historical Sciences Poznań [Mezinárodní konference historiků v Poznani]. Tyto kongresy konající se v pravidelných – obvykle pětiletých intervalech – organizuje Mezinárodní komise historických věd již více než 120 let. Poznaňská konference se původně měla konat v roce 2020, avšak epidemie Covidu-19 přinutila organizátory přesunout ji na letošní rok. Velkou novinkou byla hybridní forma konference – část účastníků byla přítomna, část se zúčastnila pouze virtuálně.

InkedIMG_20220826_165037_798

Prvními referujícími z našeho týmu byly Alice Velková a Věra Slováková. V rámci společné sekce věnované  nevlastním rodinám, kterou organizovaly Gabriela Erdélyi a Lyndan Warner, představily náš projekt a výsledky týkající se opakovaných sňatků a nevlastních rodin poslanců a úředníků. Na konferenci nalezly své místo i přidružené historické organizace. Již tradičně mezi ně patří International Commission of Historical Demography [Mezinárodní komise pro historickou demografii], která byla na konferenci zastoupena několika panely. V jednom z nich, který zaštítil odstupující prezident organizace Ioan Bolovan, v rámci tématu věnovanému  smíšeným rodinám vystoupili rovněž Alice Velková a Martin Klečacký. Martin Klečacký upozornil na metodologické problémy studia mezietnických sňatků, především s ohledem na určování národnosti jedinců žijících v českých zemích v 19. století, a Alice Velková na něj navázala s příspěvkem obsahujícím několik případových studií manželských párů z rozdílného etnického prostředí. Další důležitou organizací, jejichž akcí se členové našeho týmu pravidelně zúčastňují, byla International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions [Mezinárodní komise pro historii zastupitelských a parlamentních institucí]. V panelu, který organizovali Maria Sofia Corciulo a Mario di Napoli, srovnávali Judith Pál a Vlad Popovici politickou úlohu a veřejný obraz maďarského a rumunského parlamentu před a po první světové válce.

IMG_20220825_145651_313

Součástí konference byla shromáždění mezinárodních organizací historiků, mezi nimi také Mezinárodní komise pro historickou demografii. Během této schůze bylo zvoleno nové vedení této organizace, jehož součástí se stala hlavní řešitelka našeho projektu Alice Velková. Celou organizaci příštích pět let povede Evelien Walhoutz univerzity v Leidenu.

Po dlouhých dvou letech, kdy se kvůli epidemii nemohly podobné události konat, byla tato konference skvělou příležitostí pro osobní setkání a sdílení nejnovějších výzkumů. Hybridní forma se na první pohled zdála jako ideální varianta pro ty, co do Poznaně nemohli přijet, avšak ukázalo se, že má své limity, neboť nemůže docílit bezprostřednosti diskusí vedených přímo na místě. Doufejme, že v budoucnu si historici a historičky opět zvyknou na konference cestovat, neboť možnost poznat se osobně je zcela nenahraditelná.    

20220824_180949